Headerbild

Fäktsporten - vad är fäktning?

Fäktning har funnits med i de Olympiska sommarspelen sedan de började 1896 och är en kampsport som kräver fokus, koncentrationsförmåga och kondition. En viktig egenskap i sporten är explosivitet och snabbhet. På en stabil grund av teknik och taktik måste man kunna hålla huvudet kallt när det väl gäller.

  

De tre grenarna

Fäktning har tre grenar, tre vapen. De är florett (foil), värja (epee) och sabel (sabre). Varje gren har regler för hur och var man får träffa.

 

FLORETT är ett stötvapen, dvs det sitter en spets längst fram på klingan som måste tryckas in mot motståndarens träffyta för att stöten skall registreras. Bålen är giltig träffyta och fäktaren har en speciell metall-/el-väst somtäcker denna yta. En träff på den giltiga ytan gör att fäktapparaten registrerar en färgad lampa. En träff utanför den giltiga ytan registrerar en vit lampa som inte ger poäng men som kan annullera motståndarens giltiga träff. För att få poäng krävs att fäktaren har prioritet, vilket man får genom att antingen attackera själv innan motståndaren attackerar eller parera en attack frånmotståndaren och sedan stöta tillbaka, ripostera.

 

VÄRJA är liksom floretten ett stötvapen, vilket betyder att en träff registreras endast när spetsen på vapnet trycks in. Den fäktare som träffar sin motståndare först i en match, får poäng. I värja är hela kroppen träffyta, manfår träffa överallt. Om båda fäktarna träffar ”samtidigt”, inom 40 ms, tänds båda lamporna och båda fäktarna får poäng. I värja kan ingen vit lampa tändas som i florett. Floretten och värjan är lika långa men värjklingan är något kraftigare och spetsen kräver en något hårdare stöt för att indikera träff (fjädertryck 750 g mot florettens 500 g).

 

 

SABEL är till skillnad från de båda andra både ett stötvapen och ett huggvapen. För att en träff ska vara giltig i sabel måste antingen spetsen eller klingan nudda motståndaren.Allt ovanför midjan är träffyta. I princip gäller samma prioriteringsregler som för florett, dvs. attack har prioritet tills den pareras då rätten går över till den som parerat att utdela en motstöt, en ripost. Den initialt attackerande fäktaren måste då parera motståndarens ripostoch själv göra en ripost etc. Domaren avgör vem av fäktarna som har prioritet i stöten om båda lamporna lyser. Enbart en fäktare kan få poäng, inte som i värja.

 

 

Utrustning

Fäktkläder är gjorda i ett speciellt hållbart tyg för att skydda fäktaren. Knähöga strumpor och trekvartslånga byxor skyddar benen; bröstskydd, plastrong och fäktväst skyddar överkroppen; handske skyddar handen och en mask skyddar ansiktet.

  

 

Fäktmatcherna

Matcherna äger rum på en bana som kallas pist. Den är 14 m lång och 1,5 - 2 meter bred. Man måste hålla sig inom pisten och hamnar man utanför långsidan stoppas matchen och den som kom utanför måste flytta tillbaka en meter från där den stod. Kliver man utanför den bakre linjen med båda fötterna får motståndaren poäng.

I tävlingssammanhang pågår en fäktmatch antingen till 5 poäng eller till det att tiden (3 minuter) går ut. I en direktelimineringsmatch varar matcherna 3 x 3 minuter med 1 minuts paus emellan eller till det att någon sätter 15 stötar. Fäktning sker också i lag om tre personer, där varje person i respektive lag ska möta motståndarlagets tre personer. Lagmatchen fäktas till 45 stötar eller till att alla nio matcher genomförts och tiden gått ut.

 

Åldersklasser

Det finns en åldersklassindelning som är fastställs av Svenska Fäktförbundet. Där delas de tävlande upp i klasserna

Yngre miniorer U11

- 10 år

Äldre miniorer  U13

11-12 år

Ungdom U15

13-14 år

Kadetter(KAD) U17

15-16 år

Juniorer (JUN) U20

17-19 år

Seniorer (SEN) 

20-

Veteraner

40- 50- 60- 70-

 Byte av åldersklass till och med senior sker den 1 juli det kalenderår man uppnår klassens lägre åldersgräns.

 

Parafäktning

Rullstolsfäktning, eller sittande fäktning är en paralympisk idrott och utövas över hela världen. Den utövas av rullstolsburna och de som av andra anledningar inte kan fäktas stående. Reglerna är i stort sett de samma som för den vanliga fäktningen, man använder samma vapen och skyddsutrustning. Ibland används också ett skydd frånmidjan och neråt för att hindra att träff registreras på stolen. Värja är det dominerande vapnet i parafäktning.

 

Allt en nybörjare behöver veta

Det finns en bra och informativ bok på nätet, skriven av Massimiliano Longo, som beskriver fäktsporten och det man behöver veta på ett enkelt och tydligt sätt. Klicka på boken nedan så kommer du till en engelskspråkig version.

 

 

Länkar

FIE Rules: http://www.fie.ch/Fencing/Rules.aspx

FIE Handbok of regulations: http://www.fie.ch/Fencing/Charges.aspx

SvFF Tävlingsinformation: http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/

Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fäktsport