Headerbild

Hantering av personuppgifter - GDPR

Som klubbmedlem finns du med i Ängby Fäktklubbs (ÄFK) medlems- och kontaktregister (Riksidrottsförbundets system Idrottonline) och vi vill informera dig om hur vi sparar och behandlar uppgifterna utifrån att GDPR (EU:s dataskyddsförordning) trädde i kraft den 25 maj 2018. Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig i vårt medlems- och kontaktregister: Namn, e-postadress, telefonnummer och adress.

Detta gör vi för att kunna kontakta dig för att skicka inbjudningar till fäkttävlingar, läger och informera om andra aktiviteter som rör klubben eller fäktning allmänt. Vi använder inte uppgifterna för något annat ändamål än detta. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part. Vi för heller inga anteckningar i detta register. Alla uppgifter i vårt register uppdateras och gallras kontinuerligt. Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi sparat och du kan kontakta oss för att få dina uppgifter borttagna.

Med fäktarhälsning

Thomas Åkerberg

Ordförande Ängby Fäktklubb